เมื่อสถิติประเทศไทยทิ้งขยะลงน้ำมากที่สุด เลิกทิ้งขยะแบบไม่คิด

คนกรุงต้องช่วย!! เมื่อสถิติประเทศไทยทิ้งขยะลงน้ำมากที่สุด เลิกทิ้งขยะแบบไม่คิด ข้อมูลจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ชี้ว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ แต่สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดคือ ประเทศไทยทิ้งขยะลงแม่น้ำมากที่สุด ส่งผลให้ขยะไหลลงสู่ทะเลเป็นอาหารสำหรับสัตว์น้ำ เรียกว่าบาปโดยไม่ตั้งใจ จากข้อมูลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้ว่า มนุษย์สร้างขยะวันละ 1 กิโลกรัม 1 ขีดต่อ 1 คน ต่อวัน การย่อยสลายขยะใช้เวลาค่อนข้างนาน และสะสมในสัตว์น้ำ ส่งผลต่อระบบนิเวศอย่างมาก ซึ่งขยะในทะเลไทยร้อยละ 80 เกิดจากบนบกและไหลลงสู่ทะเล ร้อยละ 20 เกิดจากกิจกรรมในทะเล ล่าสุดกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกนโยบาย 24 หาดปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ขณะเดียวกันมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึก สร้างอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลร่วมหมื่นคน มาช่วยดูแลบริเวณชายฝั่งทะเล หนึ่งในวิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุด หากชาวกรุงช่วยกันแยกขยะก่อนทิ้ง นอกจากจะเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้หากขยะรีไซเคิลนำไปขายแล้ว ยังสามารถช่วยลดงบประมาณการกำจัดขยะของ กทม. 2,000 ล้านบาท/ปีเลยทีเดียว

หมวดหมู่: ทิ้งขยะลงน้ำ