เสี่ยงวิกฤต ขยะมากกว่าปลาในทะเล

ขยะในมือเราอาจทำร้ายสัตว์ทะเลโดยไม่รู้ตัว ประเทศไทยทิ้งขยะลงทะเลมากถึง 50,000 ตัน หรือ 750,000,000 ชิ้น ภายในปีเดียว นี่คือวิกฤตที่เราต้องรีบปรับพฤติกรรม ก่อนที่ขยะจะมากกว่าปลาในมหาสมุทร

หมวดหมู่: วิกฤตปลาในทะเล