ผู้ประกอบการเกาะเต่า หาทางออกใช้ ?Bio-Gas? จัดการขยะอินทรีย์ผู้ประกอบการเกาะเต่า หาทางออกใช้ ?Bio-Gas? จัดการขยะอินทรีย์ระหว่างรอการขนย้ายขยะ 4.5 หมื่นตันออกไปจัดการแปรสภาพเป็นพลังงานไฟฟ้าขยะชีวภาพผู้ประกอบการเกาะเต่าไม่นิ่งนอนใจร่วมหาทางลดขยะจากต้นทาง โดยเฉพาะขยะอินทรีย์!!!?เรื่องง่าย ที่เจ้าบ้านทุกคนต้องลงมือทำจริง?ดร.สายจิตร จะวะนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านไบโอแก๊ส จากโครงการ Zero Carbon Resorts เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มูลนิธินโยบายสุขภาวะ ภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป ชี้ชัดถึง ความเป็นได้ในการจัดการปัญหาขยะจากที่ลงพื้นที่ดูสภาพปัญหาขยะของเกาะเต่า ดร.สายจิตรยืนยันว่า ?แก้ไขได้? ด้วยความมั่นใจจากประสบการณ์ความสำเร็จที่เกาะช้าง จ.ตราด?เกาะช้างเคยมีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกัน เป็นปัญหาขนาดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งห้ามเอาขยะขึ้นฝั่ง จนกว่าคุณจะลดขยะได้ในปริมาณหนึ่งที่จังหวัดกำหนด แล้วเกาะช้างใหญ่กว่าเกาะเต่าเยอะมากเลยนะคะ...เราทำสำเร็จมาแล้ว??วิธีการ คือ ให้ทุกรีสอร์ตที่สนใจช่วยกันคัดแยกขยะอินทรีย์ออกมา แล้วติดตั้งถังหมักชีวภาพของแต่ละรีสอร์ท แต่ละบ้าน แต่ละร้านค้าไว้ ซึ่งนอกจากไม่ช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นภาระของเทศบาล กองอยู่บนภูเขาขยะ กลายเป็นของเน่าเสีย ทำให้เกิดน้ำเสียในที่สุด คุณก็ได้ช่วยจัดการขยะ ได้ปุ๋ยอินทรีย์ ได้ลดภาวะโลกร้อน

หมวดหมู่: แก๊สซชีวภาพ