โครงการมหิดล Reduce & Reuse ถุงพลาสติก

โครงการมหิดล Reduce & Reuse ถุงพลาสติก : เทกันเบาเบา [by Mahidol] ขยะเป็นเรื่องของคุณ เรื่องเล็ก ๆ แต่ได้ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ เพราะความร่วมมือของนักศึกษา บุคลากร และร้านค้าในมหาวิทยาลัย ผ่านโครงการมหิดล Reduce & Reuse ถุงพลาสติก ทำให้ ม.มหิดล ลดการใช้ถุงพลาสติกได้ราว 1 ล้านใบต่อปี

หมวดหมู่: Reduce & Reuse