นำขยะเปลี่ยนเป็นพลังงาน

จะมีสักกี่ประเทศที่จัดการขยะได้ยอดเยี่ยม นำขยะเปลี่ยนเป็นพลังงานและนำกลับมาใช้ใหม่ได้สูงถึง 96% อีกทั้งยังต้องนำเข้าขยะจากประเทศใกล้เคียงเพราะขยะในประเทศไม่พอ หนึ่งในนั้นคือประเทศสวีเดน เมืองสีเขียวต้นแบบเมืองแรกภายในแนวคิด Symbiocity สิ่งสำคัญที่ทำให้ประเทศนี้สำเร็จคือการปลูกฝังจิตสำนึกคนให้คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเขาไม่ได้ทำแค่วันสองวันก็สำเร็จแต่เขาเพียรพยายามมาหลายทศวรรษ

หมวดหมู่: นำขยะเปลี่ยนเป็นพลังงาน