งานศิลปะรูปร่างสัตว์งานศิลปะรูปร่างสัตว์จำนวนมากเหล่านี้ไดรับการออกแบบและสร้างสรรค์โดย Washed Ashore ในรัฐออริกอน สหรัฐอเมริกา ร่วมมือกับศิลปิน Angela Haseltine Pozzi และผู้ที่สนใจอีกจำนวนมากที่ได้ช่วยเก็บขยะจากชาดหาด และทะเล เพื่อนำมาประกอบเป็นผลงานชุดนี้ขึ้นมา พวกเขาอยากสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของขยะจำนวนมากที่ถูกทิ้งลงไปในทะเล ขยะพลาสติกที่อยู่ในทะเลจะกลายเป็นอาหารของสัตว์ทะเลพวกนก สัตว์น้ำ รวมทั้งเต่าทะเล และนกอัลบาทรอสเท้าดำ นอกจากจะมีอันตรายต่อสัตว์ต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ขยะลอยบนผิวน้ำยังสามารถดูดซับสารมลพิษอินทรีย์จากน้ำทะเลได้อีกด้วย นอกจากนี้ ขยะทะเลยังเป็นตัวช่วยแพร่กระจายช่วยให้จุลชีพและสัตว์น้ำไม่พึงประสงค์หลายชนิดที่ระบาดในภูมิภาคหนึ่งแพร่ระบาดไปกระทบระบบนิเวศอีกภูมิภาคหนึ่งที่ห่างไกลได้ด้วย

หมวดหมู่: ศิลปะจากขยะในทะเล