(1) - 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ

ร่วมรณรงค์พกถุงผ้า ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วเพื่อเตรียมความพร้อมประชาชน นับถอยหลังที่ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาเก็ต และห้างสรรพสินค้า กว่า 52 ราย ทั่วประเทศ พร้อมใจกันยกเลิกให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว ให้กับลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

หมวดหมู่: ขยะ

 


(2) - สิ้นสุดโครงการ พายเรือเพื่อเจ้าพระยาฯ ปี 2 พบ ถุงพลาสติก ครองอันดับ 1 จากขยะกว่า 3 ตันที่เก็บได้จากแม่น้ำ


พายเรือเพื่อเจ้าพระยาฯ ปี 2 !พบ ถุงพลาสติก ครองอันดับ 1 จากขยะกว่า 3 ตันที่เก็บได้จากแม่น้ำ
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมคัดแยกขยะที่เก็บได้จากแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดโครงการ ?พายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2? 10 วัน 10 จังหวัด ซึ่งเป็นความร่วมมือกัน ระหว่าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งในระยะทาง 353 กิโลเมตร จากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ เก็บขยะได้ทั้งสิ้น 3,215 กิโลกรัม โดยเป็นปริมาณขยะที่คัดแยกได้ในแต่ละวัน จำนวน 2,053.7 กิโลกรัม รวมกับปริมาณขยะที่เก็บเพิ่มได้จากจุดคัดแยกถึงที่พักของทีมฝีพาย อีก 1,161.3 กิโลกรัม
จังหวัดที่พบขยะมากที่สุด คือ จ.ปทุมธานี จำนวน 561.9 กิโลกรัม ขณะที่ จ.อุทัยธานี พบขยะน้อยที่สุด จำนวน 61.5 กิโลกรัม
ทั้งนี้ ในจำนวนขยะ 2,053.7 กิโลกรัม จำแนกได้เป็น ขยะทั่วไป จำนวน 1,439.9 กิโลกรัม พบมากที่สุด คือ ถุงพลาสติก 338.2 กิโลกรัม รองลงมา คือ ที่นอนฟองน้ำ 223.5 กิโลกรัม และโฟม 155.1 กิโลกรัม ตามลำดับ
ขณะที่ขยะอินทรีย์ จำนวน 195.2 กิโลกรัม จะพบซากพืช ในทุกจังหวัด รองลงมา คือ ซากสัตว์ พบใน 8 จังหวัด และ เศษอาหาร พบใน 6 จังหวัด ขยะอันตราย จำนวน 76 กิโลกรัม พบมากที่สุด คือ ยาฆ่าแมลง 35 กระป๋อง รองลงมา คือ ไฟแช็ค 29 อัน และ หลอดไฟ 20 หลอดและ ขยะรีไซเคิล จำนวน 342.6 กิโลกรัม พบมากที่สุด คือ ขวดเป๊บซี่แบบพลาสติกและกระป๋อง จำนวน 199 ขวด 4 กระป๋อง รองลงมา คือ ขวดคาราบาวแดง 180 ขวด ขวด M150 จำนวน 172 ขวด ขวดสปอนเซอร์ 126 ขวด และขวดโออิชิ 123 ขวด
ทั้งนี้ ขวดพลาสติกที่เก็บได้ทั้งหมดได้นำถวายให้กับวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปจัดทำจีวรรีไซเคิล ต่อไป
?โครงการพายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ปี 2? เป็นความร่วมมือกัน ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ อีก 22 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด โรงเรียน ชุมชน ภาคประชาสังคม หน่วยงานในพื้นที่ 10 จังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และกลุ่มนักพายเรือคายัค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 ต.ค.2562เริ่มต้นที่ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ไปยัง จ.ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่วัดจากแดง บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะในแม่น้ำและสร้างความตระหนักให้คนไทยเลิกทิ้งขยะลงแม่น้ำอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาขยะทะเลที่ต้นเหตุ ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนเตรียมการสำหรับพระราชพิธีเสด็จพยุหยาตราทางชลมารคโดยแต่ละวันจะมีเรือคายัคหลัก คายัคเสริม ตลอดเส้นทางประมาณ 20 ลำ และอาสาสมัครพายเรือของชุมชนแต่ละจังหวัดๆ ละ 30 ลำ ซึ่งขยะที่เก็บได้ในแต่ละพื้นที่ จะนำขึ้นบกให้ประชาชนร่วมเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป 

หมวดหมู่: ขยะอิเล็คทรอนิกส์

 


(3) - ทหารลงพื้นที่ตรวจโรงแรมหรูเกาะสมุย ปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะ

วันนี้(12 ก.ย.) พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยที่ 4 สั่งการให้ ร.ท.อดุลย์ พรหมบุตร ทหารชุดกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 4 พื้นที่เกาะสมุย นำกำลังทหาร สนธิกำลังร่วมกับ กองเทศกิจ เทศบาลนครเกาะสมุย และคณะกรรมการชุมชนบ้านบ่อผุด เข้าตรวจสอบคลองสาธารณะบริเวณแหลมไม้แก่น ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี หลังได้รับการร้องเรียนมายังกองทัพภาคที่ 4 ว่ามีโรงแรมแห่งหนึ่งแอบปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะโดยไม่ได้ผ่านการบำบัด และน้ำในคลองนี้ปลายทางยังได้ไหลออกสู่ทะเลอีกด้วยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ที่คลองสาธารณะดังกล่าวมีน้ำเสียไหลออกจากปากท่อน้ำทิ้งของโรงแรมใกล้เคียงเป็นท่อคอนกรีตขนาด 80เซนติเมตร และท่อพีวีซีขนาด 10 นิ้ว นำเสียนี้ทำให้น้ำในคลองมีสีดำ ส่งกลิ่นเหม็น ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากนั้นจึงได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ของโรงแรมดังกล่าว เพื่อตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของโรงแรมด้านตัวแทนคณะกรรมการชุมชนบ้านบ่อผุด ให้ข้อมูลอีกว่า พบมีการปล่อยน้ำเสียมานานแล้ว เทศบาลนครเกาะสมุยเคยเข้ามาตรวจสอบแล้วก่อนหน้านี้ แต่ครั้งนั้นจะมีการปล่อยน้ำเสียไปทางฝั่งบ้านบางรักษ์ แต่ครั้งนี้ปล่อยน้ำเสียทางฝั่งบ้านบ่อผุด ก็อยากให้มีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่ปล่อยออกมาว่าได้ค่าตามมาตรฐานหรือไม่ เพราะดูจากสีน้ำแล้วดำมาก น้ำพวกนี้ก็จะไหลลงสู่ทะเลของชายหาดบ่อผุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเกาะสมุย จากนั้นทางทหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลได้เข้าไปตรวจสอบบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงแรมดังกล่าว พบว่าระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด ใช้งานไม่ได้มาสักระยะแล้วและอยู่ระหว่างการแก้ไขขณะที่ น.ส.นันท์นภัส คงทวี นักจัดการงานเทศกิจ เทศบาลนครเกาะสมุย กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่าโรงแรมดังกล่าวมีการปล่อยน้ำเสียออกไปคลองสาธารณะ มีความผิดตามพ.ร.บ.สาธารณะสุข และพ.ร.บ.รักษาความสะอาด ที่เทศบาลเป็นผู้ดูแลกฎหมายนี้ เบื้องต้นให้ทางโรงแรมแก้ไขไม่ให้มีน้ำเสียไหลลงสู่คลองสาธารณะ ระยะเวลา 7 วัน และเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องจะมาตรวจสอบอีกครั้งร่วมกับคณะกรรมการชุมชนในวันที่ 18 ก.ย. นี้ หากไม่มีการแก้ไขก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้ สถานประกอบการใด ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร มีการปล่อยน้ำเสียหรือน้ำทิ้งจาการใช้งานลงคลองหรือทางสาธารณะ ก็จะมีความผิดปรับไม่เกิน 10,000 บาท และพ.ร.บ.สาธารณะสุขก็จะมีอัตราโทษถึงจำคุก ก็ฝากให้ช่วยกันดูแลเรื่องสิ้งแวดล้อมนี้ด้วย

หมวดหมู่: ขยะ

 


(4) - รองผบ.ตร.ตรวจค้นโรงงานจัดการขยะผิดกฎหมาย ย่านเมืองปทุมฯ

รองผบ.ตร.ตรวจค้นโรงงานจัดการขยะผิดกฎหมาย พร้อมเจ้าหน้าที่จากกระทรวงอุตสาหกรรม กรมสรรพากร และกรมควบคุมมลพิษเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ที่ผ่านมา พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ พร้อมส่วนเกี่ยวข้องนำหมายค้นของศาลจังหวัดธัญบุรี ที่246/2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน2561 เพื่อเข้าค้นบ้านเลขที่ 39/25 หมู่ที่5 ซ.คลองสี่ตะวันออก26 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเปิดเป็นบริษัท เจดับบลิว เมทัล รีคัฟเวอรี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเปิดกิจการประเภทธุรกิจ ซื้อขายเศษโลหะและผลิตภัณฑ์โลหะ โดยขณะเข้าตรวจค้นยังพบคนงานสัญชาติเมียนม่า และจีน รวม15คนกำลังทำงานอยู่ จากการตรวจค้นภายในโรงงาน พบกองเศษพลาสติกที่ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกจากตู้เกมส์ไฟฟ้าไม่ใช้แล้วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศกองอยู่เป็นจำนวนมาก โดยที่คนงานบางส่วนอยู่ระหว่างใช้ผ้าพลาสติกสีฟ้าปิดคลุมกองพลาสติกบดบังสายตาของประชาชน ผู้ผ่านไปมา นอกจากนี้ยังพบ เครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในการคัดแยกอยู่ภายในโรงงานรวม 463.75 แรงม้า รวมถึงยังพบว่ามีแรงงานต่างด้าวเป็นลูกจ้างในการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวมาสอบปากคำและตรวจสอบว่า เข้ามาในประเทศไทยถูกกฎหมายหรือไม่พล.ต.อ.ดร.วีระชัย ทรงเมตตา รองผบ.ตร เปิดเผยว่า เป็นการขยายผลจากพื้นที่ลาดกระบังและเป็นการแจ้งเบาะแสจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งขยะอิเล็กทรอนิคส์เหล่านี้ประเทศอื่นในโลกไม่ให้นำไปทำลายจึงมีการทะลักเข้ามาในประเทศไทย สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขออนุญาตจากกรมโรงงาน และศุลกากรมีการสำแดงอันเป็นเท็จ โดยนำขยะเหล่านี้มาคัดแยกใส่ส่วนที่เป็นพลาสติกที่ขายได้ก็จะนำไปขาย ส่วนที่ขายไม่ได้ก็จะนำไปเผาหรือฝังกลบ ซึ่งหากนำไปเผาจะเกิดอันตรายสูงหากปล่อยให้มีการเผาจะมีการตกค้างของสารไดอ๊อกซินในแผ่นดินไทยพืชผักออกมาจะอันตรายหากตกไปอยู่ในน้ำก็จะมีสารอันตรายเจือปนในจำพวกสัตว์น้ำเมื่อเราบริโภคเข้าไป ต้องฝากถึงประชาชนชนช่วยเป็นหูเป็นตาอย่าให้ขยะเหล่านี้เข้าไปภายในชุมชนของตนเองเพราเป็นสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต จากการตรวจสอบแล้วโรงงานนี้ยังไม่ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงงานมีความผิดฐานประกอบกิจการโรงงานประเภทที่3โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีใบอนุญาติครอบครองวัตถุอันตราย ซึ่งตั้งแต่วันแรกที่ตรวจสอบมายังไม่พบว่าโรงงานคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิคส์เหล่านี้มีคนไทยเป็นเจ้าของ ดังนั้นจึงยอมไม่ได้ที่จะให้ใครมาหาผลประโยชน์และปล่อยมลพิษไว้ให้พี่น้องประชาชนคนไทยนอกจากนี้ยังพบว่ามีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพื่อขยายพื้นที่ คาดว่าเพื่อรองรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จะมีเข้ามาเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเบื้องต้นกระทรวงอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สั่งปิดโรงงานแห่งนี้ทันที

หมวดหมู่: ขยะ

 


(5) - อึ้ง! พบชาวบ้านกว่า 100 คน เสี่ยงมีค่าตะกั่วในเลือดเกินมาตรฐาน

ชาวบ้านในอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ยึดอาชีพคัดแยกขยะหลายร้อยคน เสี่ยงมีค่าตะกั่วในเลือดเกินมาตรฐาน หลัง
กำจัดไม่ถูกวิธี
วันนี้(13 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่บ้านสะอาด หมู่ 2 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังพบว่าชาวบ้านที่มีอาชีพรับซื้อของเก่าและคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ในตำบลโคกสะอาด อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีค่าตะกั่วในเลือดเกินมาตรฐาน เนื่องจากมีวิธีการจัดการขยะตกค้างไม่ถูกวิธี โดยจากการตรวจสอบพบว่ามีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเก่าเข้ามาในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด 767 ตันต่อเดือน และมีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเก่าเหลือทิ้ง 20 ตันต่อเดือน ซึ่งส่งผลให้สมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบอาชีพคัดแยกขยะ 656 คนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง 109 คน เป็นเด็กแรกเกิดถึง 5 ขวบ 32 คน, ผู้สูงอายุ 70 คน และผู้พิการ 7 คน ส่วนการตรวจหาสารแคดเมี่ยมในร่างกายพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกคน ขณะเดียวกันจากการตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไม่พบว่าเป็นขยะที่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ แต่พบปัญหาการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี และตกค้างในระยะยาวจนอาจทำให้ส่งผลกระทบต่อการปนเปื้อนระบบน้ำใต้ดินที่มีผลต่อห่วงโซ่อาหารในพื้นที่

หมวดหมู่: ขยะ

 


(6) - ตะลึง! กองขยะมหึมา ลอยเกยหาดในวนอุทยานปราณบุรี

เจ้าหน้าที่งดให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำที่ชายหาดวนอุทยานปราณบุรีชั่วคราว เพื่อเร่งเก็บซากขยะ ที่ถูกคลื่นซัดเกยชายหาดนับ 100 ตันผู้สื่อข่าว MThai  ได้รายงานว่า วันนี้ (31 ต.ค. 60) พล.ต.สุเทพ นพวัง ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ พร้อมด้วย พ.อ.อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ นำกำลังทหาร 100 นายพร้อมอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่จากวนอุทยานปราณบุรี เก็บกู้ซากขยะกว่า 100 ตัน ที่ถูกคลื่นซัดมาเกยที่หาดภายในวนอุทยานฯ  ภายหลังนายสมศักดิ์ กรีธาธร หัวหน้าวนอุทยานปราณบุรี ได้แจ้งขอนำกำลังเข้ามาช่วยเหลือ เนื่องจากไม่สามารถกำจัดขยะดังกล่าวได้หมดแม้ว่าจะดเนินการมาแล้ว 3 วันก็ตาม โดยนายสมศักดิ์ เผยว่า ตลอดระยะเวลา 3 วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของวนอุทยานฯ ได้ทำงานช่วยกันเก็บขยะออกจากหาดจนหมด แต่พอรุ่งขึ้นก็กลับพบว่ามีขยะลอยมาอีก ไม่สามารถกำจัดให้หมดสักที จึงได้ทำเรื่องร้องขอไปยังค่ายธนะรัชต์ เพื่อให้ส่งทหารเข้ามาช่วยดังกล่าว  เนื่องจากหากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานอาจส่งต่อสภาพแวดล้อมได้ส่วนแนวทางการดำเนินการนั้น จะประสานหารถแทรกเตอร์ รถแบ็คโฮ และรถไถที่สามารถลงมาบริเวณแนวชายหาด จากนั้นให้รถดังกล่าวกวาดขยะมากองไว้บนหาด เป็นจุดๆ เพื่อเอาขยะออกมาจากน้ำทะเลให้ได้มากที่สุด แล้วค่อยใช้กำลังเจ้าหน้าที่จากวนอุทยานฯ และทหาร เข้ามาคัดแยกขยะออก โดยขยะที่เป็นเศษไม้ ไม้ไผ่ และลูกมะพร้าว จะใช้วิธีการเผา ส่วนขยะประเภทกล่องโฟม และขวดพลาสติก ก็ต้องนำสู่การรีไซเคิล หรือให้ร้านรับซื้อของเก่ามารับซื้อต่อ ไป อย่างไรก็ตามจากเหตุที่เกิดขึ้นทางวนอุทยานปราณบุรี ได้รายงานให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เพชรบุรี ได้รับทราบในเบื้องต้นถึงปัญหาแนวขยะ และอุปสรรค์ในการจัดเก็บไปแล้ว และได้รายงานไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับทราบแล้วเช่นกัน

หมวดหมู่: ขยะ

 


(7) - สารพิษในขยะอิเล็กทรอนิกส์ เข้าสู่ร่างกายได้โดยผ่านการหายใจ ? กิน ? สัมผัสทางผิวหนัง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำให้คนไทยลดสร้างปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สารพิษในขยะอิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยผ่านการหายใจ การกิน และสัมผัสทางผิวหนัง เช่น ผู้ที่ทำงานคัดแยกจะเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษโดยตรง ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบหรือคนในครอบครัว อาจได้รับสารพิษจากการปนเปื้อนในดิน ฝุ่น อากาศ น้ำ และอาหาร สำหรับกลุ่มวัยเด็ก ทารก หญิงมีครรภ์ มีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับสารพิษหากอยู่ในบริเวณที่มีการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ผู้ที่ทำงานในโรงงานคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์อาจได้รับสารพิษปนเปื้อนมากับเสื้อผ้าและผิวหนัง ทำให้ลูกหรือเด็กในบ้านได้รับอันตรายด้วยเช่นเดียวกัน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นอีกหน่วยงานที่แก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการมาตรการในการควบคุมและกำกับดูแลมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นให้อยู่ในภาวะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อเป็นการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายของท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติ กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการเพื่อควบคุมการจัดการเกี่ยวกับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ หากมีการฝ่าฝืนข้อบัญญัติของท้องถิ่นก็มีมาตรการลงโทษ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เช่น กรณีประชาชนทั่วไปนำมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนไปทิ้งในที่หรือทางสาธารณะ นอกจากในส่วนราชการท้องถิ่นจัดหาไว้ มีระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นต้นนายแพทย์วชิระ กล่าวต่อไปว่า ขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่มีสารอันตรายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้แก่ 1) ตะกั่วทำลายระบบประสาท ต่อมไร้ท่อ ไต ระบบเลือด และการพัฒนาสมองของเด็ก ส่วนพิษเรื้อรังจะค่อยๆ แสดงอาการภายหลังการได้รับสารตะกั่วทีละน้อยจนถึงระยะเวลาหนึ่ง จึงจะแสดงอาการ2) ปรอท เป็นอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ สมอง และไขสันหลัง ทำให้เสียการควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของแขน ขา การพูด ทำให้ระบบประสาทรับความรู้สึกเสียไป เช่น การได้ยิน การมองเห็น ไม่สามารถรักษาให้ดีดังเดิมได้3) คลอรีนอยู่ในพลาสติกพีวีซี ก่อสารมะเร็ง เมื่อพลาสติกถูกเผาจะส่งผลต่อระบบหายใจ ระคายจมูก และทำให้เคลือบฟันผุ4) แคดเมียม มีพิษเฉียบพลัน ทำให้ปอดอักเสบรุนแรง ไตวาย ไตถูกทำลาย5) โบรมีน เป็นสารก่อมะเร็ง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี และรูปทรงของเส้นใยกล้ามเนื้อหัวใจทั้งนี้ วิธีการป้องกันขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำได้โดยให้ลดการนำเศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว (End of Life) นํากลับมาใช้ใหม่ (Re-use & Recycle) เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากปริมาณขยะ ซึ่งขณะนี้สิ่งที่ประเทศไทยได้ทำคือ การจัดทำกรอบระเบียบเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งเป็นกรอบที่รองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากระเบียบของสหภาพยุโรป กรอบดังกล่าวประกอบด้วย แนวทางการควบคุมที่ต้นทางโดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมภาษีจากผู้นำเข้าสินค้า และผู้ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ แล้วนำเงินไปบริหารจัดการ โดยจะออกกฎหมายเก็บค่าธรรมเนียม การตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม การจัดการซากอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างทาง โดยจะไม่มีกฎหมายบังคับ แต่ใช้มาตรการด้านกลไกตลาด และแนวทางสุดท้ายเป็นการควบคุมที่ปลายทางจะสนับสนุนให้เกิดโรงแยกขยะแบบครบวงจร

หมวดหมู่: ขยะอิเล็คทรอนิกส์

 


(8) - เซเว่นฯ จับมือ 4 องค์กร ปลุกพลัง ?รักษ์ลันตา ชูถุงผ้า ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก

กาะลันตา เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่เกาะแรกที่มีเป้าหมายส่งเสริมให้เป็น กรีนไอส์แลนด์ หรือเกาะสีเขียว ตามยุทธศาสตร์กระบี่ Go Green จึงเกิดการรวมตัวหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันสร้างแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดย ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทยได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มูลนิธิโลกสีเขียว และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ลงพื้นที่รณรงค์ปลูกฝังเยาวชนไทยลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก พัฒนาองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม ?รักษ์ลันตา ชูถุงผ้า ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก? สอดรับแคมเปญ คิดถุ๊ง คิดถุง ซีซั่น 6 หนึ่งในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ กล่าวว่า สถิติปัจจุบันในจังหวัดกระบี่มีปริมาณขยะถุงพลาสติกประมาณ 20% ของปริมาณขยะทั้งหมด. และในท้องทะเลยังมีการพบถุงพลาสติกจำนวนมาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมรณรงค์ให้คนไทยลดใช้ถุงพลาสติก การสร้างจิตสำนึกรัก หวงแหน ดูแลธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำให้คนในชุมชนรับรู้ตระหนักเพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี  ?อยากให้คนไทยพยายามเลิกใช้ถุงพลาสติก มองเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมกันดูแล ร่วมกันติดอาวุธทางปัญญา ให้ความรู้ สร้างวินัยปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก โดยต้องเริ่มสร้างที่ตัวเรา ที่ครอบครัว ที่โรงเรียน โดยเฉพาะให้เยาวชนได้มีวินัยรักษ์โลก เลิกใช้ถุงพลาสติก?ด้าน นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กล่าวว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ให้ความสำคัญกับการดูแลแบ่งปันร่วมกับชุมชนและสังคม
ล่าสุดพนักงานจิตสาธารณะซีพี ออลล์ ซึ่งได้เข้าไปมีส่วนร่วมทำกิจกรรม ?รักษ์ลันตา ชูถุงผ้า ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก? ร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองหิน และ โรงเรียนบ้านคลองนิน เพื่อส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายใต้โครงการ 7 Go Green โดยในครั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่เกาะลันตาเพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกตามสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติทั้งในสถานที่ชุมชน และโรงเรียนปลูกฝังการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ?คิดถุ๊ง คิดถุง ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก? รวมถึงการคัดแยกขยะเพื่อกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง นอกจากนี้พนักงานจากชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ ยังได้ร่วมกับ กลุ่มอาสาสมัครที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมรณรงค์การเก็บขยะในพื้นที่ชายหาดมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยมีความเชื่อว่าพลังของเยาวชนรวมถึงบุคลากรจากโรงเรียนและภาคีทุกฝ่าย จะสามารถช่วยกันลดปริมาณขยะพลาสติกและสร้างรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้ดีขึ้นได้?การช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จะสร้างความสัมพันธ์อันดีที่ทำให้คนในชุมชนได้ร่วมกันรักษ์โลก รักษ์ลันตา ช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อแหล่งธรรมเที่ยวทางธรรมชาติให้ยังคงน่าอยู่ไปอีกนาน?
ทั้งนี้การดำเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หลากหลายรูปแบบ อาทิ
การจัดตั้งโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ ? เอกชน กว่า 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อลดใช้ถุงพลาสติกตามสถานศึกษาต่างๆ สามารถลดใช้ถุงพลาสติกได้กว่า 12,698,840 ใบในปี2560ขณะที่ นางรัชฎาภรณ์ ฐานเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนิน กล่าวว่า โรงเรียนพยายามเต็มที่เรื่องการให้นักเรียนลดปริมาณขยะโดยเฉพาะเรื่องถุงพลาสติก นักเรียนเกือบทั้งโรงเรียน มีพื้นฐานของสุขอนามัยที่ดี รักษาความสะอาด อันเป็นจรรยามารยาทในการใช้ชีวิตในสังคม จึงอยากส่งเสริมให้เยาวชนลดใช้ถุงพลาสติก และรู้จักคัดแยกขยะสร้างรายได้เป็นมูลค่าให้เยาวชนนับเป็นโอกาสดีที่มีผู้ใหญ่ใจดีมาส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้คู่กับการปฏิบัติทำให้นักเรียนได้ขยายผลไปสู่ครอบครัว ชุมชน เพราะการทำสิ่งแวดล้อมให้ดี ทำที่จุดใดเพียงจุดหนึ่งไม่ได้ ทุกหน่วยงานของสังคม ต้องมีส่วนร่วมกันดูแล เหมือนที่ได้มีการร่วมกันรักษ์ลันตา ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติกในครั้งนี้สำหรับประชาชนผู้สนใจรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถติดตามข่าวสารของกิจกรรมหรือร่วมแชร์ความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ Facebook: คิดถุ๊งคิดถุง และ www.cpall.co.th

หมวดหมู่: ขยะ

 


(9) - เขตบางขุนเทียน สั่งขนย้ายขยะปนเปื้อนตะกรันอลูมิเนียมแล้ว

กระทั่งฝนตกลงมา ทำปฏิกิริยากับสารพิษ จนทำให้เกิดมลพิษคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ โดยบริษัทกำจัดขยะสารพิษได้ขนดินจำนวน 20 ตัน ไปเข้าสู่กระบวนการกำจัด โดยจะต้องทำการลดค่าความเป็นพิษในดินลง ก่อนจะนำไปผสมกับปูนซีเมนท์และปูนขาว ทำให้เป็นบล็อก และฝังกลบอย่างถูกต้องบริษัทกำจัดสารพิษให้ข้อมูลว่า ค่าใช้จ่ายในกระบวนการคิดเป็นตันละ 4,500 บาท บวกค่าเดินทาง ประมาณ 1 หมื่นบาท รวมแล้วมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดหลักแสนบาท แต่จะต้องเป็นบริษัทที่มีใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ดำเนินการกำจัดขยะพิษโดยเฉพาะเท่านั้น เมื่อวานนี้ทีมข่าวได้พูดคุยกับผู้รับเหมา เขาอ้างว่า มีคนนำดินมาทิ้งในพื้นที่ของเขา ก่อนที่เขาจะขนดินนี้มาถมที่ตามคำว่าจ้าง โดยที่ไม่รู้เห็นว่าเป็นขยะพิษสำนักงานเขตบางขุนเทียนได้ประสานให้บริษัทขจัดขยะพิษนำรถแบ็คโฮมาตักดินที่ปนเปื้อนสารพิษไปกำจัดแล้ว หลังทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เดือดร้อน บริษัทกำจัดขยะสารพิษนำรถแบ็คโฮมาขุด และตักหน้าดินในพื้นที่ที่ตรวจพบว่ามีการลักลอบนำตะกรันอลูมิเนียมมาฝังกลบในที่ดินของชาวบ้านย่านบางขุนเทียน ด้านเจ้าของที่ดิน บอกว่า ไม่รู้มาก่อนว่าผู้รับเหมานำดินมาจากที่ไหน มีเพียงการพูดคุยว่าจ้างให้มาถมที่ให้เท่านั้น ซึ่งเจ้าของที่ก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านโดยรอบ ซึ่งเขาก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะส่งผลกระทบเช่นนี้ ขณะที่นางพรพันธ์ วัฒนสินธุ์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบคุณภาพอากาศหลังขนสารพิษออกจากพื้นที่ ยังไม่พบว่ามีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง และยังไม่มีผลกระทบทางสุขภาพระดับรุนแรงต่อชาวบ้าน แต่หลังจากนี้จะต้องเฝ้าติดตามต่อเนื่อง ว่ายังมีสารพิษตกค้างอยู่หรือไม่

หมวดหมู่: ขยะอันตราย

 


(10) - อย่ามักง่าย กู้ภัยอุทยานโรยตัวเก็บขยะภูหินร่องกล้า พบพลาสติกอื้อ

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จัดเจ้าหน้าที่อุทยานโรยตัวเก็บขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ ตามหน้าผาและซอกหิน ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะลานหินแตก และลานหินปุ่มที่บริเวณลานหินแตก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก นายสว่าง สีตะวัน หัวน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และ นายศุภฤกษ์ กลั่นประเสริฐ หัวหน้าศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคเหนือตอนล่าง พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เจ้าหน้าที่กู้ภัยอุทยานภาเหนือตอนล่าง จำนวนกว่า 30 นาย ร่วมกันสำรวจและเก็บขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ตามสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะในซอกหินเส้นทางท่องเที่ยว ลานหินแตก และลานหินปุ่มซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยอุทยานฯ ต้องทำการโรยตัวลงไปเก็บเศษขยะที่ถูกทิ้งไว้ตามซอกหิน และหน้าผา โดยส่วนใหญ่พบเป็นขวดน้ำ กระดาษห่อลูกอม กระดาษทิชชู่ ซองขนม ก้นบุหรี่ซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้เอง และส่งผลให้ทัศนียภาพที่สวยงามถูกทำลายอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจึง ขอร่วมมือกับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ช่วยกันรักษาความสะอาดอย่าทิ้งขยะมักง่าย โดยเฉพาะตามซอกหินและหน้าผา เพราะการเก็บทำความสะอาดได้ยากและเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม และส่งผลให้ทำลายธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วย

หมวดหมู่: ขยะ

 


(11) - ไทยแลนด์? แดนสนธยาซ่องสุม ?ขยะอันตราย

ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายโกดังนำเข้าขยะอันตราย วันเดียว 3 แห่ง พบพฤติกรรมสอดไส้! ขอนำเข้าพลาสติก แต่ลักลอบขนซากอิเล็กทรอนิกส์แทนนอกเหนือจากการบุกค้นและทลายตู้คอนเทนเนอร์บรรจุขยะพลาสติกที่ลักลอบนำเข้ามาจาก 35 ประเทศ น้ำหนักรวม 58 ตัน ภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมื่อช่วงสายของวันที่ 1 มิ.ย.2561 แล้ววันเดียวกัน กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดย พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) พร้อมด้วย นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้เข้าตรวจค้นโรงงานอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงงานนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ใน ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ซึ่งจดทะเบียนเป็นโรงงานหล่อหลอมพลาสติก ประเภท 53ทั้งนี้ ภายในโรงงานพบซากขยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากบรรจุอยู่ในถุงบิ๊กแบ็ก ซึ่งชัดเจนว่ามีความผิดฐานประกอบกิจการผิดประเภท ครอบครองวัตถุอันตราย และนำเข้าวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาติ โดยในการตรวจค้นไม่พบชาวไทย มีเพียงชาวจีนที่ทำงานอยู่ เจ้าหน้าที่จึงทำการจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไปนอกจากนี้ กำลังเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าตรวจค้นโรงเก็บสินค้าของบริษัทแอ๊บโซลูทเพาเวอร์เวิลด์ จำกัด ตั้งอยู่ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ สถานที่คัดแยกชิ้นส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าของตู้คอนเทรนเนอร์บรรจุขยะอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งถูกศุลกากรแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ตรวจยึดเอาไว้ เมื่อวันที่ 29 พ.ค.ที่ผ่านมาสำหรับผลการตรวจค้น พบว่าโรงงานแห่งนี้ผลิตเส้นใยพลาสติกทีอีที หรือเพ็ด (PET) เพียงอย่างเดียว มีกำลังการผลิตประมาณปีละ 2.4 หมื่นตัน ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติภายในโรงงาน แต่จากเอกสารชี้ชัดว่ายังมีโรงงานอีกแห่งที่ใช้ชื่อเดียวกันตั้งอยู่ใน จ.ชลบุรี โดยมีชื่อผู้บริหารคนเดียวกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าทั้ง 2 บริษัทนี้มีความเกี่ยวข้องกัน?โรงงานแห่งนี้อาจจะใช้ช่องทางโควต้าการผลิตพลาสติกที่มีอยู่ 2.4 หมื่นตัน ลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศแทน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเรียกผู้บริหารคนดังกล่าวเข้ามาชี้แจง และทำการสอบสวนเพื่อดำเนินคดี? พล.ต.อ.วิระชัย กล่าวด้าน นายธนวัฒน์ คลังทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทแอ๊บโซลูทเพาเวอร์เวิลด์ กล่าวปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้ก่อนหน้าก็ไม่ได้มีในโรงงาน ยืนยันว่าบริษัทอีกแห่งที่ตั้งอยู่ใน จ.ชลบุรี นั้น เป็นคนละเจ้าของกันอย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบเตาเผาพลาสติกที่ไม่ได้มาตรฐาน บริเวณชั้น 2 ของโรงเก็บสินค้า ซึ่งมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรงงาน เบื้องต้นจึงสั่งให้แก้ไขหรือรื้อถอนเตาดังกล่าวภายใน 30 วัน หากฝ่าฝืนจะสั่งปิดโรงงานทันที

หมวดหมู่: ขยะอันตราย

 


(12) - เมืองแห่งขยะอิเล็คทรอนิกส์ในประเทศจีนและประเทศไทย

1.เมืองกุ้ยหยู( Guiyu)มณฑลกวางตุ้งติดชายฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทจีน เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองที่ประชาชนอาศัยอยู่โดยมีรายได้จากการแปรสภาพขยะอิเล็คทรอนิกส์ใหญ่ที่สุดในโลกมาตั้งแต่ปี 2013 โดยมีประชาชนอาศัยอยู่ราว150,000 คนและประมาณ6,000ครอบครัวเป็นเจ้าของธุรกิจในครัวเรือนและทำงานในโกดังคัดแยกและรีไซเคิลขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์
1.1)ในแต่ละวันมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกนำเข้ามามากถึง15,000 ตัน..ธุรกิจคัดแยกโลหะทองจากขยะพิษในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นี้ทำเงินให้กับเมืองกุ้ยหยูประมาณ 1 พันล้านหยวน หรือประมาณ 130.9ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีโดยแรงงานจีนที่ทำงานในพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับค่าจ้างวันละ 3เหรียญสหรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีนเองก็ไม่ได้ใส่ใจออกกฎหมายคุ้มครองคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานมากนัก และมีแรงงานเพียงบางส่วนที่มีถุงมือบางๆเพื่อป้องกันผิวหนังจากการปนเปื้อนสารพิษ 
1.2)ข่าวจากรอยเตอร์ยังระบุว่าผู้คุมงานแยกขยะจะคอยสอดส่องดูแลไม่ให้คนงานให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวต่างประเทศด้วยโดยจะยกประเด็นเรื่องไล่ออกจากงานหรือการเฆี่ยนตีขึ้นมาข่มขู่ เป็นต้น 
1.3)นอกจากนี้สื่อของทางการจีนได้ประมาณตัวเลขผู้เจ็บป่วยจากสารพิษพบว่าแรงงานจะเป็นโรคผิวหนัง โรคเกี่ยวกับระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ มากกว่า 9ใน10ราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ เมื่อถูกแยกชิ้นส่วนที่ยังมีมูลค่าออกแล้วมาตรการต่อไปคือกำจัดชิ้นส่วนที่เหลือมักใช้วิธีฝังกลบทั่วไป หรือการเผาที่ขาดมาตรฐานการควบคุม
1.4) ปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561เป็นต้นไป รัฐบาลจีนได้ออกกฎหมายและสั่งคุมเข้มห้ามทำธุรกิจรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือนและโกดังของเก่าที่มีอยู่จำนวนมากและบังคับให้นำไปรีไซเคิลที่โรงงานที่ได้รับอนุญาตจากทางการเท่านั้นทำให้คนในเมืองกุ้ยหยูยากจนลงแต่สุขภาพกลับดีขึ้นมาก
2.ที่ประเทศไทยชาวบ้าน ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ กว่าร้อยละ 90 จำนวน12 หมู่บ้าน1,896 ครัวเรือน..ยึดอาชีพคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ให้ครอบครัว มานานกว่า 20ปี..สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวมากกว่าเดือนละ 15,000-20,000 บาท
2.1)ในแต่ละวันจะมีขยะอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 200 ตันหรือมากกว่า 2 แสนตันในแต่ละปี นำเข้ามา 4 วิธี คือ1.ชาวบ้านจะออกไปรับซื้อของเก่าเองนำมาคัดแยกขยะ2.กลุ่มคนภายนอกผ่านการรับซื้อแล้วจะนำมาขายต่อให้ชาวบ้านคัดแยก3.กลุ่มนายทุนรับซื้อของเก่า และ4.กลุ่มที่ส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ทางไปรษณีย์ ส่วนใหญ่คือ อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์มือถือ
2.2)ผลตรวจกลุ่มตัวอย่าง129รายของเด็กเล็กทั้งตำบลพบว่าเลือดมีสารตะกั่วถึง21ราย..ทุกวันนี้ต้องการให้ทุกฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือและยังพบมีอาการทางเดินหายใจในผู้ใหญ่จำนวนมาก
2.3)ประเทศไทยยังไม่มีกฏหมายใดๆมาควบคุมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชนแต่ประเทศจีนจัดการแล้ว..ทุกวันนี้ขยะอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศจีนจึงหลั่งไหลเข้ามาประเทศไทยจำนวนมากทั้งโดยถูกและไม่ถูกกฎหมาย

หมวดหมู่: ขยะอิเล็คทรอนิกส์