4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ

ร่วมรณรงค์พกถุงผ้า ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วเพื่อเตรียมความพร้อมประชาชน นับถอยหลังที่ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาเก็ต และห้างสรรพสินค้า กว่า 52 ราย ทั่วประเทศ พร้อมใจกันยกเลิกให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว ให้กับลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

หมวดหมู่: ขยะ