ตารางข้อมูล อปท.ลำดับ ชื่อเทศบาล ตำบล อำเภอ จังหวัด ข้อมูลพิกัด รายละเอียด
1 เทศบาลตระการพืชผล ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
มีข้อมูล
2 เทศบาลตำบลกรับใหญ่ กรับใหญ่ บ้านโป่ง ราชบุรี
มีข้อมูล
3 เทศบาลตำบลกะเปอรื กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง
มีข้อมูล
4 เทศบาลตำบลกันตวจระมวล กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร์
มีข้อมูล
5 เทศบาลตำบลกุดชมพัฒนา กุดชุม กุดชุม ยโสธร
มีข้อมูล
6 เทศบาลตำบลกู่แก้ว บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
มีข้อมูล
7 เทศบาลตำบลเกาะคา ศาลา เกาะคา ลำปาง
มีข้อมูล
8 เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
มีข้อมูล
9 เทศบาลตำบลขุนหาญ สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ
มีข้อมูล
10 เทศบาลตำบลเขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
มีข้อมูล
11 เทศบาลตำบลเขาแก้ว เขาแก้ว เชียงคาน เลย
มีข้อมูล
12 เทศบาลตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
มีข้อมูล
13 เทศบาลตำบลเขาพนม เขาพนม เขาพนม กระบี่
มีข้อมูล
14 เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
มีข้อมูล
15 เทศบาลตำบลคลองพน คลองพน คลองท่อม กระบี่
มีข้อมูล
16 เทศบาลตำบลควนเนียง รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา
มีข้อมูล
17 เทศบาลตำบลควนศรี ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
มีข้อมูล
18 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ คำน้ำแซบ วารินชำราบ อุบลราชธานี
มีข้อมูล
19 เทศบาลตำบลชะมาย ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
มีข้อมูล
20 เทศบาลตำบลเชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย
มีข้อมูล
21 เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เชียงเคี่ยน เทิง เชียงราย
มีข้อมูล
22 เทศบาลตำบลดอนยายหอม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
มีข้อมูล
23 เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
มีข้อมูล
24 เทศบาลตำบลตะกาง ตะกาง เมืองตราด ตราด
มีข้อมูล
25 เทศบาลตำบลทรายขาว ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
มีข้อมูล
26 เทศบาลตำบลท่ายาง ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี
มีข้อมูล
27 เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี
มีข้อมูล
28 เทศบาลตำบลท่าศาลา ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
มีข้อมูล
29 เทศบาลตำบลทุ่งงาม ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง
มีข้อมูล
30 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง
มีข้อมูล
31 เทศบาลตำบลทุ่งฝน ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี
มีข้อมูล
32 เทศบาลตำบลทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
มีข้อมูล
33 เทศบาลตำบลธารเกษม ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี
มีข้อมูล
34 เทศบาลตำบลนางัว นางัว น้ำโสม อุดรธานี
มีข้อมูล
35 เทศบาลตำบลนาใน นาใน พรรณานิคม สกลนคร
มีข้อมูล
36 เทศบาลตำบลนาม่อง นาม่อง กุดบาก สกลนคร
มีข้อมูล
37 เทศบาลตำบลนาอ้อ นาอ้อ เมืองเลย เลย
มีข้อมูล
38 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง
มีข้อมูล
39 เทศบาลตำบลน้ำปลีก น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
มีข้อมูล
40 เทศบาลตำบลน้ำพอง น้ำพอง น้ำพอง ขอนแก่น
มีข้อมูล
41 เทศบาลตำบลโนนหวาย โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี
มีข้อมูล
42 เทศบาลตำบลบางขลัง เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย
มีข้อมูล
43 เทศบาลตำบลบางศรีเมือง บางศรีเมือง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
มีข้อมูล
44 เทศบาลตำบลบ้านคลอง บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
มีข้อมูล
45 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง
มีข้อมูล
46 เทศบาลตำบลบ้านแฮด บ้านแฮด บ้านแฮด ขอนแก่น
มีข้อมูล
47 เทศบาลตำบลบึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงโขงหลง หนองคาย
มีข้อมูล
48 เทศบาลตำบลปัถวี มะขาม มะขาม จันทบุรี
มีข้อมูล
49 เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว นาครัว แม่ทะ ลำปาง
มีข้อมูล
50 เทศบาลตำบลป่าสัก ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
มีข้อมูล
51 เทศบาลตำบลพรเจริญ พรเจริญ พรเจริญ หนองคาย
มีข้อมูล
52 เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี
มีข้อมูล
53 เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
มีข้อมูล
54 เทศบาลตำบลเมืองปาน เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง
มีข้อมูล
55 เทศบาลตำบลเมืองพาน เมืองพาน พาน เชียงราย
มีข้อมูล
56 เทศบาลตำบลแม่ขะจาน แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า เชียงราย
มีข้อมูล
57 เทศบาลตำบลแม่ทะ แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง
มีข้อมูล
58 เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง หางดง หางดง เชียงใหม่
มีข้อมูล
59 เทศบาลตำบลแม่เมาะ แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง
มีข้อมูล
60 เทศบาลตำบลแม่แรง แม่แรง ป่าซาง ลำพูน
มีข้อมูล
61 เทศบาลตำบลลานกระบือ โนนพลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร
มีข้อมูล
62 เทศบาลตำบลลำทับ ลำทับ ลำทับ กระบี่
มีข้อมูล
63 เทศบาลตำบลวังกรด บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร
มีข้อมูล
64 เทศบาลตำบลวังสะพุง วังสะพุง วังสะพุง เลย
มีข้อมูล
65 เทศบาลตำบลวาใหญ่ วาใหญ่ อากาศอำนวย สกลนคร
มีข้อมูล
66 เทศบาลตำบลศีขรภูมิ ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์
มีข้อมูล
67 เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่
มีข้อมูล
68 เทศบาลตำบลสรรพยา สรรพยา สรรพยา ชัยนาท
มีข้อมูล
69 เทศบาลตำบลสระยายโสม สระยายโสม อู่ทอง สุพรรณบุรี
มีข้อมูล
70 เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่
มีข้อมูล
71 เทศบาลตำบลสักผักหวาน สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่
มีข้อมูล
72 เทศบาลตำบลสังคม สังคม สังคม หนองคาย
มีข้อมูล
73 เทศบาลตำบลสันกำแพง สันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่
มีข้อมูล
74 เทศบาลตำบลสามง่าม สามง่าม ดอนตูม นครปฐม
มีข้อมูล
75 เทศบาลตำบลหนองควาย หนองควาย หางดง เชียงใหม่
มีข้อมูล
76 เทศบาลตำบลหนองฉาง หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี
มีข้อมูล
77 เทศบาลตำบลหนองแดง หนองแดง แม่จริม น่าน
มีข้อมูล
78 เทศบาลตำบลหนองบัวแดง หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
มีข้อมูล
79 เทศบาลตำบลหลวงใต้ หลวงใต้ งาว ลำปาง
มีข้อมูล
80 เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท
มีข้อมูล
81 เทศบาลตำบลหาดคำ หาดคำ เมืองหนองคาย หนองคาย
มีข้อมูล
82 เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่
มีข้อมูล
83 เทศบาลตำบลแหลมสัก แหลมสัก อ่าวลึก กระบี่
มีข้อมูล
84 เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่
มีข้อมูล
85 เทศบาลตำบลอิสาณ อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
มีข้อมูล
86 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
มีข้อมูล
87 เทศบาลตำลลสิเกา บ่อหิน สิเกา ตรัง
มีข้อมูล
88 เทศบาลตําบลกําแพงเพชร กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา
มีข้อมูล
89 เทศบาลตําบลปลายพระยา ปลายพระยา ปลายพระยา กระบี่
มีข้อมูล
90 เทศบาลตําบลสบปราบ สบปราบ สบปราบ ลำปาง
มีข้อมูล
91 เทศบาลนครเกาะสมุย อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
มีข้อมูล
92 เทศบาลนครพิษณุโลก ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
มีข้อมูล
93 เทศบาลนครหาดใหญ่ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
มีข้อมูล
94 เทศบาลนครอุดรธานี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี อุดรธานี
มีข้อมูล
95 เทศบาลนครอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
มีข้อมูล
96 เทศบาลเมืองกระบี่ อ่าวนาง เมืองกระบี่ กระบี่
มีข้อมูล
97 เทศบาลเมืองขุขันธ์ ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
มีข้อมูล
98 เทศบาลเมืองตาคลี ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
มีข้อมูล
99 เทศบาลเมืองบ้านฉาง บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง
มีข้อมูล
100 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
มีข้อมูล
101 เทศบาลเมืองแพร่ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่
มีข้อมูล
102 เทศบาลเมืองมาบตาพุด ห้วยโป่ง เมืองระยอง ระยอง
มีข้อมูล
103 เทศบาลเมืองแม่โจ้ หนองหาร สันทราย เชียงใหม่
มีข้อมูล
104 เทศบาลเมืองลำพูน มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
มีข้อมูล
105 เทศบาลเมืองสุรินทร์ ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
มีข้อมูล
106 เทศบาลเมืองหนองสำโรง หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี
มีข้อมูล
107 องค์การบริหารส่งวนตำบลพังเคน พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
มีข้อมูล
108 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ศาลา เกาะคา ลำปาง
มีข้อมูล
109 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
มีข้อมูล
110 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
มีข้อมูล
111 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เขาดิน เขาพนม กระบี่
มีข้อมูล
112 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน คลองขนาน เหนือคลอง กระบี่
มีข้อมูล
113 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
มีข้อมูล
114 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่
มีข้อมูล
115 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
มีข้อมูล
116 องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา ควนเมา รัษฎา ตรัง
มีข้อมูล
117 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง ช่อง นาโยง ตรัง
มีข้อมูล
118 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ตลิ่งชัน เหนือคลอง กระบี่
มีข้อมูล
119 องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น
มีข้อมูล
120 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
มีข้อมูล
121 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง
มีข้อมูล
122 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง
มีข้อมูล
123 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโป่ง นาโป่ง เถิน ลำปาง
มีข้อมูล
124 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือ นาเหนือ อ่าวลึก กระบี่
มีข้อมูล
125 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง
มีข้อมูล
126 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง บ้านกลาง อ่าวลึก กระบี่
มีข้อมูล
127 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
มีข้อมูล
128 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี
มีข้อมูล
129 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง
มีข้อมูล
130 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์
มีข้อมูล
131 องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต เขาสมิง เขาสมิง ตราด
มีข้อมูล
132 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน พุคำจาน พระพุทธบาท สระบุรี
มีข้อมูล
133 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม ม่วงงาม เสาไห้ สระบุรี
มีข้อมูล
134 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เมืองพาน พาน เชียงราย
มีข้อมูล
135 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน แม่คะ ฝาง เชียงใหม่
มีข้อมูล
136 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา
มีข้อมูล
137 องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
มีข้อมูล
138 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ วังใหญ่ ศรีสำโรง สุโขทัย
มีข้อมูล
139 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง
มีข้อมูล
140 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
มีข้อมูล
141 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงสวรรค์ หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม
มีข้อมูล
142 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา หน้าเขา เขาพนม กระบี่
มีข้อมูล
143 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร
มีข้อมูล
144 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่
มีข้อมูล
145 องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง นาสะแบง ศรีวิไล หนองคาย
มีข้อมูล
146 องค์การบริหารส่วนตําบลเสม็ด เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
มีข้อมูล
147 อบต.กกสะทอน กกสะทอน ด่านซ้าย เลย
มีข้อมูล
148 อบต.ชัยพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ เมืองเลย เลย
มีข้อมูล
149 อบต.เชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย
มีข้อมูล
150 อบต.ท่าลี่ ท่าลี่ ท่าลี่ เลย
มีข้อมูล
151 อบต.ปลาบ่า ปลาบ่า ภูเรือ เลย
มีข้อมูล
152 อบต.ปวนพุ ปวนพุ หนองหิน เลย
มีข้อมูล
153 อบต.แสงภา แสงภา นาแห้ว เลย
มีข้อมูล
154 อบต.หนองบัว หนองบัว นิคมน้ำอูน สกลนคร
มีข้อมูล
155 อบต.อาฮี อาฮี ท่าลี่ เลย
มีข้อมูล
ชื่อ อปท. ตำบล อำเภอ จังหวัด รายละเอียด ข้อมูลพิกัด