ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
ที่อยู่ อปท. : ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
รหัสตำบล : 560114
ตำบล : แม่ใส
รหัสอำเภอ : 5601
อำเภอ : เมืองพะเยา
รหัสจังหวัด : 56
จังหวัด : พะเยา
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 0817249680
โทรสาร : -
อีเมล์ : maesai.fund2013@gmail.com
ผู้ประสานงาน : ลออ มหาวรรณศรี
พิกัด UTM X : 19.132
พิกัด UTM Y : 99.8744
พิกัด Lat : 19.132
พิกัด Long : 99.8744
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 29.96
จำนวนประชากร : 6185 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2348 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 5.5 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ