ชื่อ อปท. : เทศบาลเมืองแพร่
ที่อยู่ อปท. : สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่
รหัสตำบล : 540101
ตำบล : ในเวียง
รหัสอำเภอ : 5401
อำเภอ : เมืองแพร่
รหัสจังหวัด : 54
จังหวัด : แพร่
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 0819932077
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นาย ไพสิฏฐ์ มั่งมี
พิกัด UTM X : 18.142
พิกัด UTM Y : 100.138
พิกัด Lat : 18.142
พิกัด Long : 100.138
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 9 ตร.กม.
จำนวนประชากร : 15551 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 8648 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 32.78 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรรทุก
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : ประเภทอัดท้าย 5 ตัน 4 คัน
ประเภทเปิดข้างเทท้าย 5 ตัน 2 คัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ