ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
ที่อยู่ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
รหัสตำบล : 530110
ตำบล : บ้านด่านนาขาม
รหัสอำเภอ : 5301
อำเภอ : เมืองอุตรดิตถ์
รหัสจังหวัด : 53
จังหวัด : อุตรดิตถ์
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 0838791675
โทรสาร : -
อีเมล์ : deqp@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาว ดลฤดี
พิกัด UTM X : 17.775
พิกัด UTM Y : 100.035
พิกัด Lat : 17.775
พิกัด Long : 100.035
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 5785 ตร.กม.
จำนวนประชากร : 3447 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 6689 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 1 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : จัดการตั้งแต่ต้นทาง
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ