ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลเมืองพาน
ที่อยู่ อปท. : ตำบลเมืองพาน
รหัสตำบล : 570513
ตำบล : เมืองพาน
รหัสอำเภอ : 5705
อำเภอ : พาน
รหัสจังหวัด : 57
จังหวัด : เชียงราย
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 0855953574
โทรสาร : -
อีเมล์ : b-manop@hotmail.com
ผู้ประสานงาน : นาย มานพ บำรงจงค์
พิกัด UTM X : 19.547
พิกัด UTM Y : 99.6757
พิกัด Lat : 19.547
พิกัด Long : 99.6758
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 2386 ตร.กม.
จำนวนประชากร : 3447 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 6689 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 5 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรรทุก
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถเทท้าย 3 ตัน 2 คัน และ อัดท้าย 6 ตัน 1 คัน 
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ