ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลควนศรี
ที่อยู่ อปท. : หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
รหัสตำบล : 841206
ตำบล : ควนศรี
รหัสอำเภอ : 8412
อำเภอ : บ้านนาสาร
รหัสจังหวัด : 84
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 077-267049
โทรสาร : 077-267049
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 511000
พิกัด UTM Y : 961686.
พิกัด Lat : 8.70733
พิกัด Long : 99.1712
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 39 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 4397 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1649 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : - ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ