ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลประณีต
ที่อยู่ อปท. : อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150
รหัสตำบล : 230301
ตำบล : เขาสมิง
รหัสอำเภอ : 2303
อำเภอ : เขาสมิง
รหัสจังหวัด : 23
จังหวัด : ตราด
ภูมิภาค: ภาคตะวันออก
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 03-967-2055
โทรสาร : 0-3951-0355
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 173901
พิกัด UTM Y : 1383692
พิกัด Lat : 12.5179
พิกัด Long : 102.37
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 109.72 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 6097 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2793 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : - ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ