ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
ที่อยู่ อปท. : ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี
รหัสตำบล : 220106
ตำบล : ท่าช้าง
รหัสอำเภอ : 2201
อำเภอ : เมืองจันทบุรี
รหัสจังหวัด : 22
จังหวัด : จันทบุรี
ภูมิภาค: ภาคตะวันออก
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 039-480397
โทรสาร : 039-480398
อีเมล์ : info@thachangchan.go.th
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 174027
พิกัด UTM Y : 1394764
พิกัด Lat : 12.636
พิกัด Long : 102.123
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 31.44
จำนวนประชากร : 18506 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 8336 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : - ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ