ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลสังคม
ที่อยู่ อปท. : ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 43160
รหัสตำบล : 430805
ตำบล : สังคม
รหัสอำเภอ : 4308
อำเภอ : สังคม
รหัสจังหวัด : 43
จังหวัด : หนองคาย
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 0896175940
โทรสาร : 042-441026
อีเมล์ : sangkomnk@gmail.com
ผู้ประสานงาน : นางสาวภิญญดา สีหาจักร์
พิกัด UTM X : 182293
พิกัด UTM Y : 1992757
พิกัด Lat : 18.0305
พิกัด Long : 102.235
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 2.10 ตารากิโลเมตร
จำนวนประชากร : 3382 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1313 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 2.15 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ