ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลหาดคำ
ที่อยู่ อปท. : ตำบล หาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000
รหัสตำบล : 430107
ตำบล : หาดคำ
รหัสอำเภอ : 4301
อำเภอ : เมืองหนองคาย
รหัสจังหวัด : 43
จังหวัด : หนองคาย
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. :
โทรศัพท์ : 042 468 015
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 182114
พิกัด UTM Y : 1981681
พิกัด Lat : 17.9285
พิกัด Long : 102.789
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 33.90 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 8704 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2671 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : - ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ