ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลศีขรภูมิ
ที่อยู่ อปท. : 999 หมู่ 2 ถนนเสรีธิปัตย์ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
รหัสตำบล : 320901
ตำบล : ระแงง
รหัสอำเภอ : 3209
อำเภอ : ศีขรภูมิ
รหัสจังหวัด : 32
จังหวัด : สุรินทร์
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. :
โทรศัพท์ : 0-4456-1243
โทรสาร : 0-4456-0088
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 284847
พิกัด UTM Y : 1648231
พิกัด Lat : 14.9469
พิกัด Long : 103.79
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 13.2 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 4819 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2630 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : - ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ