ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลหนองบัวแดง
ที่อยู่ อปท. : ตำบล หนองบัวแดง อำเภอ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210
รหัสตำบล : 360501
ตำบล : หนองบัวแดง
รหัสอำเภอ : 3605
อำเภอ : หนองบัวแดง
รหัสจังหวัด : 36
จังหวัด : ชัยภูมิ
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 044-872-140
โทรสาร : 044-872-140
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 714020
พิกัด UTM Y : 1769965
พิกัด Lat : 16.0789
พิกัด Long : 101.798
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 8.45 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 9301 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 3460 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : - ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ