ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง
ที่อยู่ อปท. : 175 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
รหัสตำบล : 920802
ตำบล : ช่อง
รหัสอำเภอ : 9208
อำเภอ : นาโยง
รหัสจังหวัด : 92
จังหวัด : ตรัง
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 0-7527-0445
โทรสาร : 0-7527-0445
อีเมล์ : admin@chong.go.th
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 577228
พิกัด UTM Y : 831295.
พิกัด Lat : 7.5245
พิกัด Long : 99.7575
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 31 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 4687 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1324 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : - ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ