ชื่อ อปท. : เทศบาลตำลลสิเกา
ที่อยู่ อปท. : 99 หมู่ที่ 7 ถนนสิเกา - ควนกุน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 9510
รหัสตำบล : 920501
ตำบล : บ่อหิน
รหัสอำเภอ : 9205
อำเภอ : สิเกา
รหัสจังหวัด : 92
จังหวัด : ตรัง
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 075 290 199
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 522058
พิกัด UTM Y : 845610.
พิกัด Lat : 7.65186
พิกัด Long : 99.2694
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 4.5 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 7362 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2453 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : - ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ