ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลนาม่อง
ที่อยู่ อปท. : ตำบล นาม่อง อำเภอ กุดบาก สกลนคร 47180
รหัสตำบล : 470303
ตำบล : นาม่อง
รหัสอำเภอ : 4703
อำเภอ : กุดบาก
รหัสจังหวัด : 47
จังหวัด : สกลนคร
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 042-099181
โทรสาร : 042-099181
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 287077
พิกัด UTM Y : 1880641
พิกัด Lat : 17.0974
พิกัด Long : 103.877
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 170 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 8477 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1781 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : - ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ