ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลนาใน
ที่อยู่ อปท. : หมู่ 10 บ้านหนองไชยวาลย์, อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนาใน, ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร, 47130
รหัสตำบล : 470407
ตำบล : นาใน
รหัสอำเภอ : 4704
อำเภอ : พรรณานิคม
รหัสจังหวัด : 47
จังหวัด : สกลนคร
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 042 981 222
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 287190
พิกัด UTM Y : 1891710
พิกัด Lat : 17.1753
พิกัด Long : 103.851
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 23500 ไร่
จำนวนประชากร : 5179 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1117 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : - ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ