ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลวาใหญ่
ที่อยู่ อปท. : 196 หมู่ 12 ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
รหัสตำบล : 471103
ตำบล : วาใหญ่
รหัสอำเภอ : 4711
อำเภอ : อากาศอำนวย
รหัสจังหวัด : 47
จังหวัด : สกลนคร
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 042-981-146
โทรสาร : 042-704-845
อีเมล์ : Wayai1_com@hotmail.co.th
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 287767
พิกัด UTM Y : 1947052
พิกัด Lat : 17.6375
พิกัด Long : 103.94
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 28.6 ตาางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 10467 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2197 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : - ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ