ชื่อ อปท. : เทศบาลเมืองขุขันธ์
ที่อยู่ อปท. : 555 หมู่ 1, ถนนเทพนิมิต, ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ, 33140
รหัสตำบล : 330509
ตำบล : ห้วยเหนือ
รหัสอำเภอ : 3305
อำเภอ : ขุขันธ์
รหัสจังหวัด : 33
จังหวัด : ศรีสะเกษ
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 045 671 022
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 392339
พิกัด UTM Y : 1625383
พิกัด Lat : 14.7184
พิกัด Long : 104.192
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 10.5 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 4660 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1425 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 15 ตัน/วัน ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ