ชื่อ อปท. : เทศบาลนครอุบลราชธานี
ที่อยู่ อปท. : อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 34000
รหัสตำบล : 340101
ตำบล : ในเมือง
รหัสอำเภอ : 3401
อำเภอ : เมืองอุบลราชธานี
รหัสจังหวัด : 34
จังหวัด : อุบลราชธานี
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 0-4524-2917
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 392588
พิกัด UTM Y : 1680692
พิกัด Lat : 15.2419
พิกัด Long : 104.822
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 29.04 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 85557 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 17973 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : - ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ