ชื่อ อปท. : เทศบาลตระการพืชผล
ที่อยู่ อปท. : ตำบล ขุหลุ อำเภอ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130
รหัสตำบล : 341101
ตำบล : ขุหลุ
รหัสอำเภอ : 3411
อำเภอ : ตระการพืชผล
รหัสจังหวัด : 34
จังหวัด : อุบลราชธานี
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 045-481161
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 392793
พิกัด UTM Y : 1724942
พิกัด Lat : 15.6048
พิกัด Long : 104.996
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 30 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 8576 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 3166 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : - ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ