ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลทุ่งฝน
ที่อยู่ อปท. : หมู่ 11 ถนนทุ่งใหญ่-ทุ่งฝน ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัด อุดรธานี 41310
รหัสตำบล : 410701
ตำบล : ทุ่งฝน
รหัสอำเภอ : 4107
อำเภอ : ทุ่งฝน
รหัสจังหวัด : 41
จังหวัด : อุดรธานี
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 0-4226-8119
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 287650
พิกัด UTM Y : 1935983
พิกัด Lat : 17.5047
พิกัด Long : 103.156
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 0 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 0 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : - ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ