ชื่อ อปท. : เทศบาลนครอุดรธานี
ที่อยู่ อปท. : ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
รหัสตำบล : 410101
ตำบล : หมากแข้ง
รหัสอำเภอ : 4101
อำเภอ : เมืองอุดรธานี
รหัสจังหวัด : 41
จังหวัด : อุดรธานี
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. :
โทรศัพท์ : 042-325476-85
โทรสาร : 042-326456
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 181061
พิกัด UTM Y : 1915227
พิกัด Lat : 17.3687
พิกัด Long : 102.731
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 47.70 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 131523 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 58716 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : - ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ