ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตําบลนาสะแบง
ที่อยู่ อปท. : 151 หมู่3 ตำบลสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 38210
รหัสตำบล : 431204
ตำบล : นาสะแบง
รหัสอำเภอ : 4312
อำเภอ : ศรีวิไล
รหัสจังหวัด : 43
จังหวัด : หนองคาย
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 042-490978
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 288359
พิกัด UTM Y : 2002397
พิกัด Lat : 18.1471
พิกัด Long : 103.8
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 75.14 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 6335 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1909 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : - ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ