ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
ที่อยู่ อปท. : 1 หมู่ 11 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220
รหัสตำบล : 431101
ตำบล : บึงโขงหลง
รหัสอำเภอ : 4311
อำเภอ : บึงโขงหลง
รหัสจังหวัด : 43
จังหวัด : หนองคาย
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 042-416168
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายสุรชัย แก้ววิเศษ
พิกัด UTM X : 394133
พิกัด UTM Y : 1990471
พิกัด Lat : 18.0817
พิกัด Long : 104.07
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 13.20 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 9 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 3 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 5 ตัน/วัน ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถประเภทอัดท้าย เก็บขนได้สูงสุด 3 ตัน มีจำนวน 2 คัน จำนวนโดยเฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มีข้อมูลปี พ.ศ.: กรุณาเลือก
ชื่อสถานที่. : เทศบาลตำบลศรีพนา
ที่ตั้ง : +
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 0 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝังกลบทุกวัน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ