ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
ที่อยู่ อปท. : 310 หมู่ 10 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
รหัสตำบล : 400508
ตำบล : วังหินลาด
รหัสอำเภอ : 4005
อำเภอ : ชุมแพ
รหัสจังหวัด : 40
จังหวัด : ขอนแก่น
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 043-462205
โทรสาร : 043-462205
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 179877
พิกัด UTM Y : 1837701
พิกัด Lat : 16.6449
พิกัด Long : 102.107
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 31.16 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 8788 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2129 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : - ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ