ชื่อ อปท. : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า
ที่อยู่ อปท. : ตำบล ตะกั่วป่า อำเภอ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190
รหัสตำบล : 401504
ตำบล : ตะกั่วป่า
รหัสอำเภอ : 4015
อำเภอ : หนองสองห้อง
รหัสจังหวัด : 40
จังหวัด : ขอนแก่น
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. :
โทรศัพท์ : 043210140
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางดวงกลม นิติวัฒนะ
พิกัด UTM X : 178424
พิกัด UTM Y : 1738031
พิกัด Lat : 15.7095
พิกัด Long : 102.852
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 48 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : 5909 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1803 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 3 ตัน/วัน ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ