ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลป่าสัก
ที่อยู่ อปท. : ม.4 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
รหัสตำบล : 510110
ตำบล : ป่าสัก
รหัสอำเภอ : 5101
อำเภอ : เมืองลำพูน
รหัสจังหวัด : 51
จังหวัด : ลำพูน
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 053-537478
โทรสาร : 053-584799
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายอนุชา นวนน้อย
พิกัด UTM X : 500000
พิกัด UTM Y : 2045505
พิกัด Lat : 18.5481
พิกัด Long : 99.0332
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 55.6 ตารางกิโลเมตรและจำนวน 18 หมู่บ้าน/ชุมชน
จำนวนประชากร : 13802 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 6580 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 5-8 ตัน/วั ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรรทุกเปิดข้างเทท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถบบรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย เก็บได้สุงสุด 2-3 ตัน มีจำนวน 2 ตัน จำนวนโดยเฉลี่ย 2 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 0000
ชื่อสถานที่. : บ่อขยะบ้านตาล
ที่ตั้ง : ต.บ้านตาล อ.ฮออ จ.เชียงใหม่
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 2
ขนาดพื้นที่ : 1000 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 80 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝังกลบทุกวัน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ