ชื่อ อปท. : เทศบาลเมืองลำพูน
ที่อยู่ อปท. : 203 ถนน สันป่าฝ้าย ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000
รหัสตำบล : 510113
ตำบล : มะเขือแจ้
รหัสอำเภอ : 5101
อำเภอ : เมืองลำพูน
รหัสจังหวัด : 51
จังหวัด : ลำพูน
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 053 528 200
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : -
พิกัด UTM X : 500000
พิกัด UTM Y : 2045505
พิกัด Lat : 18.5888
พิกัด Long : 99.0287
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 6 ตารางกิโลเมตร และจำนวน 17 หมู่บ้าน/ชุมชน
จำนวนประชากร : 12196 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 7050 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 16 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถอัดท้ายขยะ , รถอีแต๋น
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถอัดท้ายขยะ : เก็บได้ 3 ตัน มีจำนวน 2 คัน เฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
รถอีแต๋น : เก็บได้ 2 ตัน มีจำนวน 5 คัน เฉลี่ย 2 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มีข้อมูลปี พ.ศ.: 0000
ชื่อสถานที่. : -
ที่ตั้ง : -
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 2
ขนาดพื้นที่ : 0 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ