ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลชะมาย
ที่อยู่ อปท. : 99/9 ม.6 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
รหัสตำบล : 800902
ตำบล : ชะมาย
รหัสอำเภอ : 8009
อำเภอ : ทุ่งสง
รหัสจังหวัด : 80
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 075-466614
โทรสาร : 075-466615
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางจิรยาวดี วิเชียรเชื้อ
พิกัด UTM X : 566097
พิกัด UTM Y : 899824.
พิกัด Lat : 8.14867
พิกัด Long : 99.6037
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 0 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 0 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : - ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ