ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลเขาชัยสน
ที่อยู่ อปท. : 101 ม.3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
รหัสตำบล : 930301
ตำบล : เขาชัยสน
รหัสอำเภอ : 9303
อำเภอ : เขาชัยสน
รหัสจังหวัด : 93
จังหวัด : พัทลุง
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 081-0958032
โทรสาร : 074-291320
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายวีระพล ชูโชติ
พิกัด UTM X : 610347
พิกัด UTM Y : 823620.
พิกัด Lat : 7.45822
พิกัด Long : 100.127
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 1.5 ตารางกิโลเมตร , จำนวน 5 ชุมชน
จำนวนประชากร : 3657 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1554 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 3.3 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถบรรทุกอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถบรรทุกอัดท้าย เก็บได้ 5 ตัน มีจำนวน 1 คัน เฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 0000
ชื่อสถานที่. : เทศตำบลป่าบอน
ที่ตั้ง : อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 6 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 25 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ