ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลบางขลัง
ที่อยู่ อปท. : ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคฌลก จ.สุโขทัย
รหัสตำบล : 640713
ตำบล : เมืองบางขลัง
รหัสอำเภอ : 6407
อำเภอ : สวรรคโลก
รหัสจังหวัด : 64
จังหวัด : สุโขทัย
ภูมิภาค: ภาคกลาง
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 055-942715
โทรสาร : 055-942715
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางสาวฉัตรนภา สนองบุญ
พิกัด UTM X : 574432
พิกัด UTM Y : 1901814
พิกัด Lat : 17.2284
พิกัด Long : 99.7033
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 54.12 ตารางกิโลเมตร , จำนวน 9 หมู่บ้าน/ชุมชน
จำนวนประชากร : 4833 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1769 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : - ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ