ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลกะเปอรื
ที่อยู่ อปท. : 105 ม.1 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
รหัสตำบล : 850302
ตำบล : กะเปอร์
รหัสอำเภอ : 8503
อำเภอ : กะเปอร์
รหัสจังหวัด : 85
จังหวัด : ระนอง
ภูมิภาค: ภาคใต้
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 078-897015
โทรสาร : 077-897134ต่อ104
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายสาโรจน์ วิทยาชาญวังพูร
พิกัด UTM X : 445132
พิกัด UTM Y : 1059016
พิกัด Lat : 9.58318
พิกัด Long : 98.5968
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 0.80 ตารางกิโลเมตร , 2 หมู่บ้าน/ชุมชน
จำนวนประชากร : 1760 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 581 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 3.5 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถ 6 ล้อ
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถบรรทุก 6 ล้อ เก็บได้ 10 ตัน มีจำนวน 1 คัน เฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2537
ชื่อสถานที่. : -
ที่ตั้ง : ม.3 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอว
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 25 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 4 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝั่งกลบโดยใช้ดินกลบเป็นครั้งคราว
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 8สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ