ชื่อ อปท. : อบต.หนองบัว
ที่อยู่ อปท. : อบต.หนองบัว ต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอุ่น จ.สกลนคร
รหัสตำบล : 470703
ตำบล : หนองบัว
รหัสอำเภอ : 4707
อำเภอ : นิคมน้ำอูน
รหัสจังหวัด : 47
จังหวัด : สกลนคร
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 042-704995
โทรสาร : 042-704995
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายจรัญ สามคำ
พิกัด UTM X : 288002
พิกัด UTM Y : 1969189
พิกัด Lat : 17.8407
พิกัด Long : 103.854
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 125 ตารางกิโลเมตร , จำนวน 4 หมู่บ้าน/ชุมชน
จำนวนประชากร : 1788 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 492 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 1.09 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : ไม่มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : -
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ