ชื่อ อปท. : เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ที่อยู่ อปท. : 905 ม.1 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
รหัสตำบล : 401002
ตำบล : ในเมือง
รหัสอำเภอ : 4010
อำเภอ : บ้านไผ่
รหัสจังหวัด : 40
จังหวัด : ขอนแก่น
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 043272661
โทรสาร : 043272762
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายเนรมิต พูลวงศ์
พิกัด UTM X : 178900
พิกัด UTM Y : 1771254
พิกัด Lat : 16.0731
พิกัด Long : 102.734
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 16.2 ตารางกิโลเมตร , จำนวน 39 หมู่บ้าน/ชุมชน
จำนวนประชากร : 28114 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 12305 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 50 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถขยะอัดท้าย , รถขอเกี่ยว
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถขยะอัดท้าย : เก็บได้ 3.1 มีจำนวน  7 คัน เฉลี่ย 1  เที่ยว/วัน
รถขอเกี่ยว: เก็บได้ 1.1 มีจำนวน  1 คัน เฉลี่ย 3 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2545
ชื่อสถานที่. : สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ทม.บ้านไผ่
ที่ตั้ง : ม.โนนทอง ถ.แจ้งสนิท ต.หินตั้ง อ.บ้านำผ่ จ.ขอนแก่น
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 55 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 9 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 50สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ