ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลหลวงใต้
ที่อยู่ อปท. : ม.1 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
รหัสตำบล : 520502
ตำบล : หลวงใต้
รหัสอำเภอ : 5205
อำเภอ : งาว
รหัสจังหวัด : 52
จังหวัด : ลำปาง
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 081-9602081
โทรสาร : 054-261352
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายภูเบธ มานะสุคนธ์
พิกัด UTM X : 594896
พิกัด UTM Y : 2067872
พิกัด Lat : 18.7344
พิกัด Long : 99.969
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 24.69 ตารางกิโลเมตร , จำนวน 8 หมู่บ้าน/ชุมชน
จำนวนประชากร : 5323 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2243 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 3 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถขยะอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถขยะอัดท้าย : เก้บได้ 1.9 ตัน มีจำนวน 1 คัน เฉลี่ย 3 เที่ยว/วัน 
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2535
ชื่อสถานที่. : -
ที่ตั้ง : ม.6 ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 7 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 5 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.:สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ