ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลเมืองปาน
ที่อยู่ อปท. : 446 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
รหัสตำบล : 521301
ตำบล : เมืองปาน
รหัสอำเภอ : 5213
อำเภอ : เมืองปาน
รหัสจังหวัด : 52
จังหวัด : ลำปาง
ภูมิภาค: ภาคเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 054-276280-14
โทรสาร : 054-276280-18
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายดำเนิน ตะมะ
พิกัด UTM X : 552719
พิกัด UTM Y : 2067707
พิกัด Lat : 18.7657
พิกัด Long : 99.5155
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 120 ตารางกิโลเมตร , จำนวน 9 หมู่บ้าน / ชุมชน
จำนวนประชากร : 5342 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1936 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 1 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถขยะเปิดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถขยะเปิดท้าย : เก็บได้ 5 ตัน มีจำนวน 1 คัน เฉลี่ย 6 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ