ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลพรเจริญ
ที่อยู่ อปท. : 111 ม.7 ถ.พังโคน-บึงกาฬ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
รหัสตำบล : 430403
ตำบล : พรเจริญ
รหัสอำเภอ : 4304
อำเภอ : พรเจริญ
รหัสจังหวัด : 43
จังหวัด : หนองคาย
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : เทศบาล (ทบ.)
โทรศัพท์ : 084-7994652
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายสุรศักดิ์ เกษงาม
พิกัด UTM X : 288239
พิกัด UTM Y : 1991327
พิกัด Lat : 18.0249
พิกัด Long : 103.704
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : 34.17 ตารางกิโลเมตร , จำนวน 11 หมู่บ้าน/ชุมชน
จำนวนประชากร : 10311 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2054 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 10 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถขยะเปิดข้างเทท้าย , รถขยะเปิดอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถขยะเปิดข้างเทท้าย : เก็บได้ 1.7 ตัน มีจำนวน 2 คัน เฉลี่ย 2 เที่ยว/วัน
รถขยะเปิดอัดท้าย : เก็บได้ 2.7 ตัน มีจำนวน 1 คัน เฉลี่ย 1 เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2542
ชื่อสถานที่. : ลานเทกองรอการฝังกลบ
ที่ตั้ง : ต.วังชมพู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 47 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 8 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 2.2
คลิกเพื่อดูภาพถ่ายสถานที่กำจัดในพื้นที่ อปท.:สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ