ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลเขมราฐ
ที่อยู่ อปท. : 106 ม.6 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
รหัสตำบล : 340501
ตำบล : เขมราฐ
รหัสอำเภอ : 3405
อำเภอ : เขมราฐ
รหัสจังหวัด : 34
จังหวัด : อุบลราชธานี
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 082-3800773
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางสาวจอมใจ ช่วยสุรินทรื
พิกัด UTM X : 500000
พิกัด UTM Y : 1768935
พิกัด Lat : 16.0413
พิกัด Long : 105.227
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 6125 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2320 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 7.7 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : -
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : มีสถานีกำจัดขยะมูลฝอยเป้นของตัวเอง
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ