ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
ที่อยู่ อปท. : 9 ม.9 ต.คำน้ำแซบ อ.วาริรชำราบ จ.อุบลราขธานี
รหัสตำบล : 341510
ตำบล : คำน้ำแซบ
รหัสอำเภอ : 3415
อำเภอ : วารินชำราบ
รหัสจังหวัด : 34
จังหวัด : อุบลราชธานี
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 088-5842025
โทรสาร : 045-424161
อีเมล์ : oho.nuttiya@yahoo.com
ผู้ประสานงาน : ร.อ.หญิงณัฐฐิญา กิตติ์ธนกาญจน์
พิกัด UTM X : 392537
พิกัด UTM Y : 1669630
พิกัด Lat : 15.1926
พิกัด Long : 104.819
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 7801 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 2905 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 43224 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถอัดท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถอัดท้าย4คันมีจำนวน1คันเฉลี่ย2เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 0000
ชื่อสถานที่. : ทม.อรัน
ที่ตั้ง : บ้านดอยผดุง ต.คูเมือง อ.วารินคำราบ จ.อุบลราชธานี
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 0 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 10 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : ฝังกลบทุกวัน
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 4สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ