ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลนางัว
ที่อยู่ อปท. : 335 ม.11 ต.นางัว อ.นาโสม จ.อุดรธานี
รหัสตำบล : 411801
ตำบล : นางัว
รหัสอำเภอ : 4118
อำเภอ : น้ำโสม
รหัสจังหวัด : 41
จังหวัด : อุดรธานี
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 086-2185693
โทรสาร : 042-287313
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายทองคูณ ไชยคินี
พิกัด UTM X : 181760
พิกัด UTM Y : 1959529
พิกัด Lat : 17.7733
พิกัด Long : 102.227
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 9 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 3 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 10.14 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถขนขยะ
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถขนขยะเก็บได้11ตันมีจำนวน2คันเฉลี่ย1เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 2539
ชื่อสถานที่. : บ่อขยะเทศบาลตำบลนางัว
ที่ตั้ง : ม.11 ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 26 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 6 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : เทกอง
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 10สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ