ชื่อ อปท. : เทศบาลเมืองหนองสำโรง
ที่อยู่ อปท. : 99 ม.6ต.บ้านเลื่อย อ.เมือง จ.อุดรธานี
รหัสตำบล : 410107
ตำบล : หมูม่น
รหัสอำเภอ : 4101
อำเภอ : เมืองอุดรธานี
รหัสจังหวัด : 41
จังหวัด : อุดรธานี
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : 084-4166838
โทรสาร : 042-930577
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นายชยพล ฉิมพลี
พิกัด UTM X : 181235
พิกัด UTM Y : 1926303
พิกัด Lat : 17.4513
พิกัด Long : 102.763
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 28398 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 13551 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 20 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถอัดท้าย , รถเปิดข้าง
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถอัดท้ายเก้บได้18ตันมีจำนวน7คันเฉลี่ย2เที่ยว/วัน , รถเปิดข้าง เก็บได้2 ตัน มีจำนวน1คันเฉลี่ย2เที่ยว/วัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มีข้อมูลปี พ.ศ.: 0000
ชื่อสถานที่. : -
ที่ตั้ง : -
พิกัด UTM X : 0
พิกัด UTM Y : 0
พิกัด Lat : 0
พิกัด Long : 0
ผู้ดำเนินการ : 1
ขนาดพื้นที่ : 0 ไร่
ระยะห่างจากที่ตั้งของ อปท. : 0 กิโลเมตร
ระบบกำจัดขยะ : อื่นๆ
ขยะเข้าระบบเฉลี่ย : 0สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ