ชื่อ อปท. : เทศบาลตำบลกู่แก้ว
ที่อยู่ อปท. : ม.4 ต.บ้านเจ็ต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
รหัสตำบล : 412401
ตำบล : บ้านจีต
รหัสอำเภอ : 4124
อำเภอ : กู่แก้ว
รหัสจังหวัด : 41
จังหวัด : อุดรธานี
ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานะ อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.)
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
อีเมล์ : -
ผู้ประสานงาน : นางดวงใจ ประสาททอง
พิกัด UTM X : 287190
พิกัด UTM Y : 1891710
พิกัด Lat : 17.1731
พิกัด Long : 103.153
พื้นที่ปกครอง / รับผิดชอบ : -
จำนวนประชากร : 5577 คน
ครัวเรือนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ : 1725 ครัวเรือน
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น : 57 ตัน / วัน
ระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี
พื้นที่มีการเก็บรวบรวม / เก็บขน / ขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
ภาชนะที่ใช้เก็บขน : รถคอนเทนเนอร์ , รถเปิดข้างท้าย
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย (มี/ไม่มี) : มี
อปท.มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอื่นๆ ในพื้นที่ (มี/ไม่มี) : ไม่มี
รายละเอียดรถยนต์เก็บขยะมูลฝอยที่ใช้งาน : รถคอนเทนเนอร์เก็บได้7.3ตัน มีจำนวน1คันเฉลี่ย1เที่ยว/วัน , รถเปิดท้ายข้างมีจำนวน1คัน
อปท.มีระบบเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและปริมาณที่เก็บรวบรวมได้ (มี/ไม่มี) : มี

สืบค้นข้อมูล กิจกรรม / โครงการ